http://www.ewelina.ecom.com.pl/
118516693 2819127884858687 5547399775815124097 n

Leczenie spastyczności kończyn dolnych metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych

(Selective Dorsal Rhizotomy - SDR).

U części pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym stwierdza się nieprawidłową, nadmierną reakcję odruchową na bodźce czuciowe. Prowadzi to do wystąpienia spastyczności, czyli oporu przy biernym rozciąganiu mięśni, który jest tym większy z im większą prędkością usiłujemy ruch wykonać. Skutkiem tego jest wzmożone napięcie niewłaściwych mięśni podczas ruchów. Długo trwająca spastyka może powodować przykurcze ograniczające ruch w stawach oraz wtórne deformacje stawów.

Jedną z metod leczenia spastyczności kończyn dolnych jest selektywna rizotomia korzeni grzbietowych (ang. Selective Dorsal Rhizotomy - SDR). Polega ona na przecięciu wybranej części włókien czuciowych biegnących w korzeniach grzbietowych nerwów rdzeniowych. Zmniejszenie ilości impulsów czuciowych docierających do rdzenia redukuje również ilość odruchowo generowanych impulsów ruchowych biegnących do mięśni, redukując spastykę. Pozwala to osiągnąć poprawę szybkości i jakości chodu, u niektórych dzieci umożliwiając chodzenie bez pomocy innych osób i sprzętów, zmniejsza trudności ze zmianą pozycji (siadanie / wstawanie), często również wpływając korzystnie na postawę, równowagę i rozwój psychofizyczny dzieci. Dzięki zaoszczędzeniu części włókien nie dochodzi do powstania obszarów zupełnie pozbawionych czucia.


Dużą rolę odgrywa wspólne ocenianie dzieci przez neurochirurga i fizjoterapeutę, pozwalając rozważyć możliwe efekty operacji i przedstawić rodzicom realną wizję korzyści u konkretnego pacjenta. Fachowe wsparcie fizjoterapeutyczne jest niezbędne również w okresie pooperacyjnym i pozwala w pełni wykorzystać potencjał ruchowy dziecka blokowany wcześniej przez spastykę.

Technika zabiegu może być różna. Jedna z najnowszych i najbezpieczniejszych polega na wykonaniu jednopoziomiowej laminektomii na poziomie stożka rdzenia kręgowego, identyfikacji korzeni grzbietowych, rozpreparowaniu ich na korzonki, ocenie odpowiedzi mięśni na stymulację korzonków i przecięciu około 60-75% włókien każdego z korzeni grzbietowych L1 do S1 dających najbardziej nasiloną odpowiedź w śródoperacyjnych zapisach EMG. Dzięki zaoszczędzeniu części włókien czucie w kończynach dolnych i czynność zwieraczy są zachowane. Opisana technika jest stosowana również przeze mnie.

Spastyka jest zredukowana od razu po operacji, ale konieczne jest wdrożenie intensywnej fizjoterapii w celu nauki poruszania się przy zmienionych wrażeniach czuciowych. Rehabilitację należy później kontynuować w celu wzmocnienia mięśni i utrzymania odpowiedniego zakresu ruchów w stawach.

Zastosowanie tego sposobu leczenia jest dla wielu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym szansą na znaczącą poprawę sprawności ruchowej. W zależności od stanu wyjściowego pacjenci mogą osiągać różny stopień samodzielności chodu. Zaletą tej operacji jest trwałość jej efektu. Inne opcje terapeutyczne, takie jak iniekcje toksyny botulinowej czy intratekalne podawanie baklofenu wiążą się z koniecznością powtarzania dawek leku. Selektywna rizotomia grzbietowa jest obarczona stosunkowo małym ryzykiem i o ile nie wystąpią powikłania w okresie bezpośrednio po operacji, to nie daje niekorzystnego dla pacjentów obciążenia w długim okresie, jak np. implantacja pompy baklofenowej.

 

*******************************************************

Więcej informacji :

 

https://www.darserca.org/wp/wp-content/uploads/broszury/SelectiveDorsalRhizotomy_POL.pdf

 

***************************************************************